Ελληνικό Προϊόν
1.90 2.40 
Ελληνικό Προϊόν
1.50 6.20 
2.00 7.80